A A A

Oferta

Nasze przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 – 16.30.

 

Liczy 7 oddziałów, w tym dwa integracyjne; z czego jeden oddział integracyjny ma siedzibę w sali, w SP nr 34. Personel placówki stanowi kadra pedagogiczna z wyższym wykształceniem i studiami podyplomowymi. Nauczycielki stale podnoszą swoje kwalifikacje, awansują na nauczycieli dyplomowanych. Personel techniczny dba o racjonalne żywienie i czystość w otoczeniu dzieci, współtworzy z nauczycielkami atmosferę przyjazną i bezpieczną dla wychowanków.

 

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  NR 17  im. JANA BRZECHWY W RYBNIKU

 

Godziny

 

 Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze - działania dzieci

6.30 - 8.00

 

 • Schodzenie się dzieci w Sali zbiorczej
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań     
 • Rozmowy indywidualne  z dzieckiem

 

8.00 - 9.00

·         Zajęcia ruchowe organizowane z całą grupą, zabawy dowolne

·         Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania

·          Śniadanie

 

9.00 - 11.30

·         Zajęcia zorganizowane z całą grupą

·         Zajęcia i zabawy rozwijające zdolności i twórczą  

       aktywność dzieci

 •  zajęcia ruchowe w Sali lub w ogrodzie, lub wycieczki, spacery

 

 

11.30-12.30

·         Zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu

·         Obiad

 

    

 

 

12.30 -14.00

·         Wypoczynek - grupa 3 -  – latków

·         Gry dydaktyczne, zajęcia dodatkowe wg zainteresowań dzieci

·         Indywidualna praca z dzieckiem lub praca korekcyjno-wyrównawcza lub zajęcia logopedyczne

·         Gry i zabawy relaksacyjne w sali lub w ogrodzie

 

14.00-14.30

 

 

 

·         Zabiegi higieniczne, przygotowanie do podwieczorku

·         Podwieczorek

 

14.30 – 16.30

   

·         Gry i zabawy w kącikach zainteresowań w Sali zbiorczej

·         Zabawy manipulacyjne i konstrukcyjne wg zainteresowań dzieci

 

 

 

 

 

PROGRAMY, W OPARCIU O KTÓRE PRACUJEMY:

 

 • „Jestem częścią świata”– K. Nowak-Grobelska, B. Pilecka
 • „Moje przedszkole” – Cz. Cyrański, M. Kwaśniewska
 • „Ziemia rybnicka – moja mała ojczyzna” – program autorski
 • „Adaptacja dziecka w przedszkolu” – program autorski
 • „Ja i świat wokół mnie” – program wychowania
 • „Rybnik – miasto w Europie. Poznajemy dziedzictwo kulturowe regionu, Polski  i   wybranych krajów europejskich” – innowacja pedagogiczna
   

OFERTA DODATKOWA

 

 • rytmika
 •  j. angielski
 • religia (zgodnie z życzeniem rodziców)
 • szachy
 • Wszystkie dzieci i ich rodzice w razie potrzeby i życzenia otrzymują fachową pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną na terenie placówki.
       

Konsultacje indywidualne z nauczycielkami odbywaja się w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 14-16

Konsultacje z dyrekcją przedszkola odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 14-16