A A A

Grupa 7 - integracyjna "Mądre sowy"

                                     Nauczycielki prowadzące grupę:

                                     wych. mgr Danuta Pilch

                                     naucz. wspomagający mgr Teresa Kubiesa

                                     naucz. uzupełniający mgr Anita Ostrzołek