A A A

Rekrutacja do Przedszkola na rok szkolny 2015/2016

 

Rekrutacja uzupełniajaca dla kandydatów do przedszkola

rok szk. 2014-2015

Z dniem 09.06.2015 o godz. 8.00 rusza nabór dla kandydatów do Przedszkola

Rekrutacja uzupełniajaca jest prowadzona w dniach od 09.06.2015r. do dnia 13.08.2015r. do godz. 13.00. Kwestionariusze zgłoszeń należy pobrać w przedszkolu.

Lista zakwalifikowanych kandydatów zostanie podana do publicznej wiadomości dnia 17 sierpnia 2015r. o godz. 9.00.

Rodzice kandydata zakwalifikowanego do pzredszkola potwierdzają wolę uczęszczania w terminie od dnia 17 sierpnia od godz. 9.00 do dnia  21sierpnia 2015r. do godz. 13.00.

Lista przyjetych dzieci  zostanie podana do publicznej wiadomości dnia 27sierpnia 2015r. o godz. 12.00.


                         Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej - Barbara Pierchała