Menu
menu      Formy Opieki
 
menu      Dla Kandydatów
 
menu      Akty Prawne
 
menu      Pliki do Pobrania
 
menu      Propozycje
        Książkowe

·                                

                               

        Ministerstwo Pracy i Polityki  Społecznej "
            www.mpips.gov.pl

        Rzecznik Praw Dziecka
            www.rpo.gov.pl

        Prawa Dziecka 
            www.prawa
dziecka.webpark.pl

        Rzecznik Praw Dziecka – www.brpd.gov.pl

        Stowarzyszenie "Nasz Bocian"  
          www.nasz-bocian.pl

            Strona dla ojców - Centrum Ojcostwa Fundacja
            Cyryla i   Metodego   
           
www.tato.net.pl

        Koalicja na  Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej
            www.fundacja.przyjaciolka.pl/koalicja

           Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy
           Dzieciom Misja Nadziei
           www.misjanadziei.org.pl

           Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa
           www.fosterparents.org.pl

           Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa o.
           Śląski - Lędziny - FAS
           www.fas.edu.pl

           Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i
           Zastępczych Pro Familia
           www.profamilia.pl

           Towarzystwo Nasz Dom
           www.naszdom.home.pl

           Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
           www.tpdzg.org.pl

           Towarzystwo Rozwijania Aktywności
           Dzieci SZANSA
           www.frs.pl/szansa.html

           Fundacja na Rzecz Rozwoju
           Dzieci Niepełnosprawnych DAJ SZANSĘ
           http://fundacja.dajszanse.free.ngo.pl

           Fundacja Dzieci Niczyje
           www.fdn.pl

           Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar
           Przemocy Niebieska Linia
           www.niebieskalinia.pl


          Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z ADHD
          www.adhd.info.pl

          Komitet Ochrony Praw Dziecka
          www.kopd.pl

 

 

Design by flankerds.com