Menu
menu      Formy Opieki
 
menu      Dla Kandydatów
 
menu      Akty Prawne
 
menu      Pliki do Pobrania
 
menu      Propozycje
        Książkowe

                                    1. OTWARCIE OŚRODKA

W dniu 02.09.2006r odbyło się uroczyste otwarcie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Rybniku. Uroczystość otwarcia została połączona z tradycyjną już konferencją  pod hasłem
 „ Bliżej dziecka –Bliżej rodziny”, której organizatorami są Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Ognisk Wychowawczych, a także Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Rybniku, honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Rybnika. rodzin zastępczych.

2. PIKNIK RODZIN ZASTEPCZYCH

                W dniu 16. 06.2007r.  po raz piąty na terenie miasta Rybnika odbył się PIKNIK DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH, Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Rybniku wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Pogotowiem Rodzinnym państwa Węgrzyk współorganizował tę  imprezę.  Impreza jak co roku udała się znakomicie, humory nam  dopisywały, pogoda też!  

3. WIGILIJKA  2006,2007

W połowie  grudnia 2006r. i 2007 r.   odbyły się na terenie naszego. Ośrodka spotkania opłatkowe dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i
Rodzinnych Domach Dziecka z terenu miasta Rybnika, z ich rodzinami naturalnymi. Wszyscy nasi podopieczni mieli okazję przeżyć ten przedświąteczny czas razem ze swoimi bliskimi, były prezenty , wspólnie śpiewane kolędy i oczywiście dzielenie się opłatkiem.

4. DZIEN SKUPIENIA DLA RODZIN ZASTEPCZYCH

Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybniku był organizatorem Dnia  Skupienia dla Rodzin Zastępczych. W parafii św. Jadwigi Śląskiej na Nowinach. Rybnickie rodziny zastępcze miały
okazję do wspólnej modlitwy, a także wysłuchania interesujących wykładów poświęconych idei rodzicielstwa zastępczego. Uczestnicy spotkania mieli okazję przy słodkim poczęstunku i kawie do podzielenia się swymi troskami i radościami związanymi z rolą rodziców zastępczych.

5. KONFERENCJA 2007

                 20 listopada  odbyła się trzecia Konferencja pod hasłem „ Bliżej dziecka –Bliżej rodziny”, której współorganizatorem był Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Rybniku,  w spotkaniu  brali udział przedstawiciele rybnickich szkół: dyrektorzy i pedagodzy, a także przedstawiciele jednostek samorządowych miasta Rybnika, honorowy patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Rybnika.

6. METROPOLITALNY DZIEN ROKU
               

       W dniu 19 maja 2008r. w trakcie obchodów        
           Metropolitalnego Dnia Rodziny  została podjęta 
           Uchwała Rady Miasta Rybnika w sprawie stanowienia o    
           kierunkach działania Prezydenta Miasta Rybnika w zakresie
           pomocy rodzinie w prawidłowym wykonywaniu jej funkcji.

        7. GRANTY I PROGRAMY
        
            Jesienią 2008 roku Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w
            Rybniku   będzie realizatorem dwóch programów        
            dla  młodzieży i zawodowych rodzin zastępczych
            z terenu miasta         Rybnika. Dzięki
            uzyskanej pomocy z Ministerstwa            
            Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektów 
            w ramach dotacji celowych na finansowe 
            wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w
            budowaniu lokalnego systemu opieki nad
            dzieckiem i rodziną realizowane będą
            warsztaty terapeutyczne
            „ Przez trudy do gwiazd”, dla  
             młodzieży  znajdującej się w
             opiece zastępczej, a także szkolenie uzupełniające
             dla zawodowych rodzin zastępczych   
            „ Wiedzieć- zrozumieć- pomóc”. Zarówno warsztaty
            dla młodzieży jak i  szkolenie dla rodzin zastępczych
            poprowadzą specjaliści pracujący na co  dzień
            w OA-O w Rybniku.

 

 

 


 

 

 

Design by flankerds.com