Menu
menu      Formy Opieki
 
menu      Dla Kandydatow
 
menu      Akty Prawne
 
menu      Pliki do Pobrania
 
menu      Propozycje
        Książkowe

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Procedura kwalifikacyjna:

Przygotowanie kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych w
    Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym:

- Spotkanie informacyjne
   Informacje dotyczące m. in: procedury kwalifikacyjnej, wymagań
   stawianym kandydatom, ilości spotkań,
   wywiadu środowiskowego.

- Wywiad w Rodzinie Kandydatów Wizyta w domu kandydatów

- Szkolenie, Sesje grupowe, spotkania indywidualne
    proponowane są w zależności od potrzeb i formy opieki.

- Komisja Kwalifikacyjna
    Komisja Kwalifikacyjna Ośrodka tworzy zespół pracowników OA-O.

- Propozycja i Kontakt z Dzieckiem / Dziećmi
   Kandydaci, którzy uzyskali kwalifikacje otrzymują propozycję
   powierzenia dziecka / dzieciw miarę zgłoszeń napływających do
   Ośrodka z placówek, banków danych o dzieciach potrzebujących opieki.
   Pracownicy ośrodka przedstawiają informacje, organizują i nadzorują
   kontakty z dzieckiem.

- Przygotowanie Sprawy do Sądu
   Ośrodek przygotowuje dla potrzeb Sądu dokumenty zebrane
   przez kandydatów, wniosek o adopcję lub opiekę zastępczą,
   opinię   psychologiczno - pedagogiczną.

Design by flankerds.com