Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ważne skróty


  

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku

Fluoryzacja 10 maja 2024 r.

UWAGA!!!

W dniu 10.05 (piątek) odbędzie się fluoryzacja w klasach I-VI. Prosimy, aby przynieść szczoteczki do mycia zębów. 

Fluoryzacja 8.12.2023

Uwaga !!!

W dni 8.12.2023r
(piątek) odbędzie się
fluoryzacja w klasach
1 – 6
Proszę w tym dniu przynieść szczoteczki do mycia zębów.

Fluoryzacja 18.10.2023

Uwaga !!!
W dniu 18.10.2023r
(środa) odbędzie się
fluoryzacja w klasach
1 – 6
Proszę w tym dniu przynieść szczoteczki do mycia zębów.

Kl. 5B Fluoryzację będzie miała w piątek (20.10.2023)

Plan konsultacji w roku szkolnym 2023/2024

Dyżury co tydzień


Poniedziałek
1. Dubiel Barbara - 16.05-17.05
2. Piontek Barbara - 15.30-16.30
3. Sokół Anna - 15.30-16.30
4. Kasztan Monika - 15.30-16.30

Wtorek
1. Grzenia Karolina - 15.30-16.30
2. Jakubczak Ewa - 15.30-16.30
3. Ryszka Olga - 15.30- 16.30
4. Materzok Mirosława - 15.30- 16.30
5. Nowak Monika - 16.30- 17.30
6. Wdowikowski Jerzy - 16.00 -17.00
7. Świercz Tomasz - 15.30- 16.00
8. Kozielska-Oleś Beata - 15.30-16.30

Środa
1. Rener Adam - 15.30-16.30
2. Malczewski Adam - 15.30-16.30
3. Wojnicka Barbara -15.30-16.30
4. Skorupa Martyna - 15.30-16.30
5. Suda Beata - 16.10-17.10
6. Bujok Barbara - 15.30-16.30

Czwartek
1. Gramcow Krzysztof - 15.30-16.30
2. Waszyńska Ewa - 16.00-17.00
3. Marcisz Emilia - 15.30-16.30
4. Skatuła Mirosława - 15.30-16.30
5. Smusz Beata - 15.30-16.30
6. Pytlik Sebastian - 17.00- 18.00
7. Zielonka-Rduch Patrycja - 15.30-16.30

Piątek
1. Kucharczyk Beata - 19.00-20.00


Dyżur co drugi tydzień- 1 ( pełny) i 3 tydzień danego miesiąca

Poniedziałek
1. Tomas-Modlich Ewa - 15.30-16.30
2. Chowaniec Agnieszka - 16.00-17.00

Piątek
1. Kula Wiktoria - 16.15-17.15

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2023/2024

1. Od 4 września można pobierać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego . Formularze wniosków są do pobrania w przedsionku szkoły ( okienko Pana woźnego). Kompletne wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2023/2024 należy złożyć u pedagoga szkolnego, w terminie do 12 września 2023 r.
• Wnioski niekompletne, bez zaświadczeń/oświadczeń, decyzji o dochodach
oraz wnioski z przekroczonym kryterium dochodowym nie będą przyjmowane.
• Szkoły składają w kancelarii UM wnioski z udokumentowanym dochodem
do 600,00 zł.
2. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Miasta
Rybnika, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich
dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje:
bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Ważne: rodzina ucznia musi jednocześnie spełniać oba kryteria – czyli
w rodzinie muszą występować wyżej wymienione bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność itd. oraz musi spełniać kryterium dochodowe (600,00 zł na osobę).
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.z 2020 r. poz. 1876 – j.t.), za dochód uważa się sumę wszystkich miesięcznych przychodów (np. z tytułu zatrudnienia, z działalności gospodarczej, z gospodarstwa rolnego wg posiadanych hektarów przeliczeniowych, alimenty, renta, emerytura, stypendium socjalne, naukowe, świadczenia rodzinne, dodatek mieszkaniowy, energetyczny i inne) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:
• miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
• składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia
społeczne określone w odrębnych przepisach,
• kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
• do dochodu nie wlicza się także tzw. 500+ oraz 300+.

Czytaj więcej: Stypendium szkolne w roku szkolnym 2023/2024

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się 4 września w następujących godzinach:
Klasy 1 godz. 11.00 z rodzicami*
Klasy 2-4 godz. 9.00
Klasy 5-8 godz. 10.00
* Rogi obfitości składamy u pana woźnego do 1 września, muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą.

Dnia 4 września działa świetlica szkolna w standardowych godzinach.

Nowy plan lekcji

Dostępny już jest nowy plan lekcji obowiązujący od 4 września 2023.

Link do planu

http://www.miastorybnik.pl/sp21/plan/

 

Spotkanie dla klas pierwszych

Na drzwiach szkoły są wywieszone listy klas pierwszych z podziałem na klasy. Reszta spraw będzie omówiona na zebraniu organizacyjnym 30 sierpnia o godzinie  17.00

Umowa na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Rodzice

Deklarację i umowę na żywienie można już składać w siedzibie szkoły lub u intendentki. Z obiadów będzie można korzystać od dnia następnego po złożeniu kompletu dokumentów. Umowę i deklarację można pobrać z zakładki "stołówka" lub osobiście w szkole.

Więcej artykułów…

  1. Zestaw podręczników na rok szkolny 2023/2024
  2. Fluoryzacja 10 maja
  3. Listy kandydatów 2023/2024
  4. Fluoryzacja 22 marca.

Strona 1 z 19

Realizowane programy