ROZWIJAM SWÓJ POTENCJAŁ, BY BYĆ SAMODZIELNYM

 

program budzący zaradność osobistą dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

 

WIELOASPEKTOWA DIAGNOZA PROFILU PSYCHOEDUKACYJNEGO

TERAPIA METODĄ EEG BIOFEEDBACK

ERICKSONOWSKA
TERAPIA PRZEZ BAJKĘ
 
TERAPIA MOWY
PRZEZ ZABAWĘ
 

Celem nadrzędnym  projektu jest budzenie indywidualnego potencjału tkwiącego w dzieciach i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Beneficjentom projektu udzielono  wsparcia, uzależnionego od ich potrzeb i możliwości, celem wyrabiania ich maksymalnej zaradności osobistej.

 

Projektem objęto dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną z  zaburzonymi funkcjami zaradności osobistej, objawiające się trudnościami w adaptacji społecznej. Są to trudności m.in.:  w komunikowaniu się, brak umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami, braki w podstawowych funkcjach poznawczych (myślenie, zapamiętywanie, koncentracja), brak umiejętności współpracy w grupie itp. Braki w tym zakresie wyniesione z okresu dzieciństwa i dojrzewania w efekcie procentują małą zaradnością osobistą dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz  brakiem samodzielnej aktywności społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie. Mamy tu do czynienia z prostym mechanizmem: „nie umiem, nie potrafię – nie mam mobilizacji do działań”. Poprzez realizację projektu proponujemy więc swego rodzaju pracę u podstaw z zastosowaniem  nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie pedagogiki  i psychologii osób niepełnosprawnych intelektualnie (diagnoza profilu psychoedukacyjnego specjalistycznym testem komputerowym PEP-R, stymulowanie dzieci przy pomocy profesjonalnego sprzętu do terapii metodą EEG Biofeedback, ericksonowska terapia przez bajkę, terapia mowy przez zabawę).

 

Pobudzenie zaradności osobistej i budowanie związanych z nimi kontaktów społecznym to ważne zagadnienie w kontekście integracji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie ze społeczeństwem. Jak wskazują bowiem badania w tym zakresie, jedną z dwóch podstawowych przeszkód w integrowaniu osób pełno- i niepełnosprawnych jest brak wzajemnych kontaktów (Kościelak R., Funkcjonowanie psychospołeczne osób niepełnosprawnych umysłowo, Warszawa 1996, WSiP)  

 

Projekt „ROZWIJAM SWÓJ POTENCJAŁ, BY BYĆ SAMODZIELNYM - program budzący zaradność osobistą dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie”, realizowany przy wsparciu Miasta Rybnik (na podstawie umowy nr PS-8129/00037/09 z dnia 2 lutego 2009) realizowany w okresie od 2 lutego do 30 maja 2009

Realizacja:  Współpraca:   Wsparcie finansowe: