Przedszkole nr 41 w Rybniku
"Puchatkowo"
Programy i projekty
realizowane w przedszkolu
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO PRZEDSZKOLA 2018/2019

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Lp

Rodzaj czynności

Termin

1.

Składanie wniosku wraz z załącznikami

od 25.04.2018
godz. 9:00
do 07.05.2018
godz. 15:00

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

22.05.2018
godz. 8:00

3.

Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola

od 22.05.2018
godz. 9:00
do 25.05.2018
godz. 15:00

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

30.05.2018
godz. 9:00

Na liście preferencji wybieramy 3 Przedszkola, a wniosek drukujemy i składamy do Przedszkola, które znajduje się na pierwszym miejscu tej listy.

Strona naborowa dla rodziców:

www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

Zasady naboru znajdują się tutaj.


Drodzy Rodzice!

Wszelkie informacje o poszczególnych grupach znajdują się na blogach.

Poniżej linki do blogów grup oraz głównego blogu przedszkola:

główny blog przedszkola
blog grupy Sowy
blog grupy Kubusie
blog grupy Tygryski
blog grupy Króliczki
blog grupy Kangurki
blog grupy Kłapouszki   BIP