Szkoła posiada PRACOWNIĘ
i INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ współfinansowane z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

Szkoła Podstawowa nr 35  

im. ks. Franciszka Blachnickiego

w Rybniku

 

 

Szkoła Podstawowa nr 35

 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku

44-206 Rybnik 6, ul. Śląska 14

tel./fax (0-32) 42 27 239

e-mail: sp35@onet.eu 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

PAKIET INFORMACYJNY DOTYCZĄCY ZMIAN W SYSTEMIE OŚWIATY.

W jego skład wchodzi broszura informacyjna, która przedstawia najważniejsze zmiany w systemie oświaty. 

1.     Broszura informacyjna - Dobra Szkoła

2.      Mapa drogowa reformy edukacji - Dobra Szkoła

 

3.      Szkoła po zmianie - plakat - Dobra Szkoła 

 

4.      Reforma pytania i odpowiedź      
   
 http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=1014&news=7073

Pod adresem www.reformaedukacji.men.gov.pl Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło specjalną stronę internetową poświęconą planowanym zmianom w edukacji. Można na niej znaleźć najważniejsze informacje na temat reformy z punktu widzenia rodzica, ucznia, nauczyciela oraz organu prowadzącego szkołę. Zachęcamy do jej odwiedzenia.

Certyfikaty:

Certyfikat: Szkoła Promująca Pierwszą Pomoc PrzedmadycznąSzkoła Dobrych Pomysłów

 

 

Lista podręczników 2017/2018

 

 

W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w Internecie KURATORIUM OŚWIATY
 w Katowicach
udostępnia  poradniki i materiały tematyczne na swojej stronie:

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=316&news=7354&number=1

 

 

Konsultacje projektu nowej sieci szkół podstawowych

Kształt nowych obwodów, który powstał po konsultacjach z dyrektorami rybnickich placówek oświatowych - Wydział Edukacji UM Rybnik

 

 

 

 

 

 

 

 

Patron szkoły

Historia

Dokumenty

Koncepcja

Uczniowie

Nauczyciele

 

Plan lekcji

Z życia szkoły

Informator

Osiągnięcia uczniów

 

 

 

 

eTwinning

 

 

 

 

 

wymagania edukacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Samorząd uczniowski

Rada Rodziców

 

 

 

 

Podziękowania dla szkoły:

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany

przez Unię Europejską

w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

 

   

Pomoc Psycholog.-Pedagog.

 

Szkola Promujaca Zdrowie

 

Lekcja nieograniczonych możliwości

 

Szkoła Dobrych Pomysłów

 

Rybnicka Szkoła Przyszłosci