A A A

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

 

NABÓR DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH
PRZEZ MIASTO RYBNIK
NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Rodzice  dzieci  uczęszczających obecnie do przedszkola - potwierdzają wolę kontynuacji poprzez podpisanie deklaracji i złożenie jej w przedszkolu.

 

Termin składania deklaracji:

 od 11 marca 2014 r. do 17 marca 2014 r.

 

Rodzice dzieci, które nie uczęszczają obecnie do przedszkola - samodzielnie rejestrują swoje dzieci poprzez witrynę internetową i za jej pomocą drukują wypełniony wniosek, który po podpisaniu złożą w przedszkolu.

 

Nabór elektroniczny do przedszkoli zostanie uruchomiony 18 marca 2014r.

Zamknięcie witryny naborowej nastąpi  31 marca 2014 r.

 

 Adres strony:  www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

 


 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO RYBNIK

 NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Nabór elektroniczny do przedszkoli zostanie uruchomiony

08.05 2014r.  o godz. 12.00.

 

Zamknięcie witryny naborowej nastąpi  

16.05. 2014 r. o godz. 15.00.

 

Publikacja list zakwalifikowanych i potwierdzenie woli

( w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane)

od 26.05.2014r. godz. 9.00 do 02.06.2014r godz. 15.00.

Publikowanie list przyjętych 05.06.2014r godz. 9.00.

 

Adres strony:  www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

 

 UWAGA!

W trakcie rejestracji uzupełniającej wybieramy jedynie te przedszkola,

w których znajdują się wolne miejsca – zakładka „Wolne miejsca”.

W rekrutacji uzupełniającej wybieramy maksymalnie 3 przedszkola.

 

 

Dokumenty do pobrania: