A A A

Konspekt zajęcia dla nauczycieli - techniki C. Freineta

Przedszkole nr 17

im. Jana Brzechwy

44-200 Rybnik

ul. Krzyżowa12

Grupa wiekowa: 6-latki

Prowadząca: Teresa Kubiesa

Temat: „Jak brzmi wiatr?- działania inspirowane techniką doświadczeń poszukujących C. Freineta

 

Cele ogólne:

  1. Rozwijanie zachowań proekologicznych
  2. Rozwijanie wyobrażeń i spontanicznej ekspresji dziecka

 

Cele szczegółowe:

Dziecko:

  • podejmuje działania związane z oczyszczaniem środowiska
  • potrafi posegregować śmieci
  • potrafi odszukać dźwięki naśladujące szum wiatru
  • kontynuuje rozpoczętą myśl

 

Metoda: doświadczeń poszukujących C. Freineta

 Forma: zabawa z całą grupą, praca indywidualna

 Pomoce: butelki plastikowe, szklane, gazety, kubeczki po serkach i jogurtach, papierowe rolki, słomki, napisy: „plastik”, „szkło”, „papier”, „Do lasu”, obręcze, worki foliowe podpisane jak obręcze, nagranie magnetofonowe szumu wiatru.

 

Etapy zajęcia

Przebieg zajęcia

Umiejętności kluczowe

Uwagi

 

I. Zaangażowanie

(stworzenie sytuacji problemowej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.Przekształcenie

(uporządkowanie wiedzy)

 

 

III. Refleksja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Powitanie dzieci z gośćmi – dzieci przedstawiają się zabawa „Imię z przyjemnością’.

2.     Wycieczka do lasu – nauczycielka zaprasza dzieci na wycieczkę. Aby mogły dowiedzieć się, dokąd pojada musza odczytać napis: „Do lasu”. Dzieci wymyślają dźwięk poruszającego się pociągu, ustawiają się jeden za drugim („w pociąg”) i udają się do sąsiedniej sali naśladując dźwięki pędzącego pociągu.

Zastają las pełen śmieci.

N:- A tutaj, co się stało?

    - Czy podoba się Wam się taki las?

    - Jeśli Wam się nie podoba, to zróbcie coś, żeby było w nim przyjemnie.

1.     Segregowanie śmieci- na środku sali są rozłożone trzy obręcze z napisami „papier”, „szkło’, „ plastik”, imitujące kosze na śmieci. Do nich dzieci wkładają zebrane „śmieci”.

2.     Zagadka słuchowa- po posprzątaniu lasu, nauczycielka proponuje dzieciom, aby usiadły wygodnie i posłuchały nagrania zagadki. Włącza nagranie z szumem wiatru. Po wysłuchaniu fragmentu nagrania dzieci odgadują, co to za dźwięk.

3.     Szukanie dźwięków naśladujących szum wiatru-dzieci podchodzą do obręczy, każdy wybiera dowolny przedmiot i szuka dźwięku przypominającego szum wiatru.

4.     Prezentacja znalezionych dźwięków- dzieci siadają w kole i po kolei (lub chętne) prezentują znalezione dźwięki.

5.     Zabawa ruchowo- instrumentalna „Taniec wiatrów”- dzieci podzielone na dwie grupy:               

I grupa- tancerze-wiatry

II grupa- orkiestra

Nauczycielka jest dyrygentem. Gdy dyrygent podnosi rękę- orkiestra gra, a tancerze- wiatry improwizują ruchem „muzykę”. Po chwili następuje zmiana ról.

1.     Wizualizacja na temat „Drzewo na wietrze”- N-lka:- kiedy wieje wiatr, to jego siłę można zobaczyć po poruszających się gałęziach drzew. Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie drzewo poruszające się na silnym wietrze (w tle słychać szum wiatru).

2.     „Gazetowe drzewo”- n-lka prosi dzieci, aby wzięły z obręczy po jednym arkuszu gazety. podeszły do rozłożonego na dywanie szarego papieru i stworzyły wspólnie „Drzewo poruszające się na wietrze”, odkładając po kolei swoją gazetę. Zwraca przy tym uwagę, że gazetę można miąć, złożyć, zgiąć. Po zakończonej pracy dzieci przyklejają drzewo za pomocą taśmy lakierniczej.

3.     Przeznaczenie dla drzewa- dzieci zastanawiają się, do czego może posłużyć to drzewo w ich sali lub w przedszkolu?. Wspólnie wybierają najlepszą propozycję.

4.     Zapakowanie śmieci do worków- n-lka prosi,aby dzieci pomogły jej włożyć zebrane w lesie śmieci do podpisanych tak jak kosze (obręcze) worków, zanim wrzucą je do właściwych kontenerów.

5.     Ewaluacja zajęcia- n-lka zwraca uwagę dzieci na trzy rozdaje oznaczeń umieszczonych w sali- słońce uśmiechnięte, poważne, smutne. Ich zadaniem jest wyrazić wrażenia z wycieczki poprzez ustawienie się pod odpowiednim słońcem.

6.     Powrót pociągiem do przedszkola- dzieci ustawione w pociąg wychodzą z sali naśladując pędzący pociąg: to- to- tak, to- to- tak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dz. potrafią określić, co lubią najbardziej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dz. potrafią rozwiązać problem.

 

 

Dz. potrafią odczytać napisy.

 

 

 

 

Dz. potrafią rozpoznać źródło usłyszanego dźwięku.

 

 

Dz. potrafią znaleźć i zaprezentować swój dźwięk,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dz. potrafią ruchem improwizować efekty akustyczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dz. potrafią kontynuować rozpoczętą pracę.

 

 

 

 

 

 

Dz. potrafią przekazać swoje pomysły.

 

 

 

Dz. potrafią wykonać polecenie.

 

 

 

Dz. potrafią dokonać wyboru.

 

Dz. zgroma-

dzone w kole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dz. zgroma-

dzone w kole w lesie.

 

 

 

 

 

 

 

 

N-lka dzieli dzieci odliczając 1,2,1,2

 

 

 

 

Dz. siedzą w gromadce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dz. zgroma-

dzone wokół obręczy- koszy na śmieci.

 

 

 

 

 

 

Dz. ustawione w pociąg.