O nas
"W trosce o dzieci niepełnosprawne ruchowo i umysłowo parafia pw. św. Jadwigi w Rybniku przystępuje do budowy ośrodka rehabilitacji, realizowanego w ramach czynu społecznego parafian i innych ludzi dobrej woli, niezależnie od wyznawanego światopoglądu. Podejmując to dzieło pragniemy przyjść z pomocą dzieciom, których cierpienie wymaga szczególnej troski oraz rodzicom tych dzieci, którzy mają prawo oczekiwać pomocy."

Ks. Henryk Jośko w apelu z 1988 roku, skierowanym do mieszkańców Rybnika

Głębokie zrozumienie i autentyczna troska o dzieci niepełnosprawne przebijająca z przesłania śp. Księdza Henryka Jośko stały się mottem przewodnim pracy Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego. Troska ta wyraża się w objęciu specjalistyczną, kompleksową terapią nie tylko dzieci z już stwierdzonymi problemami rozwojowymi , ale i dzieci nimi także zagrożone. O ileż bowiem łatwiej i efektywniej jest zapobiegać niż leczyć. Dotyczy to szczególnie naszych najmłodszych pacjentów w ramach programu wczesnej interwencji. Dobra terapia, to terapia prowadzona systematycznie, konsekwentnie, wystarczająco w czasie i zgodnie z najnowszymi standardami leczenia. Chcąc sprostać tym wymaganiom pracownicy Ośrodka Leczniczo- Rehabilitacyjnego ustawicznie dokształcają się tak, by wachlarz oferowanych metod był jak najszerszy i zawsze dopasowany do indywidualnych potrzeb małego pacjenta. Pamiętamy również, iż od naszych kompetencji zależy nie tylko funkcjonowanie dzieci, ale również ich rodzin-szczególnie w aspekcie emocjonalnym. Z myślą o nich i ich potrzebach prowadzone są spotkania mające tak charakter merytoryczny jak i po prostu ludzki. Przede wszystkim jednak, wierzymy głęboko, iż nawet najnowocześniejsze metody leczenia nie zastąpią ciepła, zrozumienia i ludzkiego serca. I właśnie to serce staramy się na co dzień ofiarować naszym milusińskim, odpłacając za ich zaufanie, uśmiech i za to, że po prostu z nami chcą być.

Opiekun strony Adam Studziński